Laadukkaat koiratarhat 10 -vuoden takuulla - Toimitusaika n. 2-5 arkipäivää

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE KOIRATARHA.COM

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
Perustuu henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §.

Rekisterinpitäjä
Ilves Finland (y-tunnus 3107468-6)
Kaivokuja 2
12100 Oitti, Suomi

Koiratarha-verkkokauppa on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn; omalta hallintasivulta voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Koiratarha-verkkokaupan palveluita. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

- Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
- Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
- Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
- Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Tiedot joita minusta kerätään

- Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
- Tunnistamistiedot, kuten nimi
- Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Henkilötunnus, jota käytetään vain luottotietoja tarkistaessa laskutussopimusta varten (sitä käsitellään vain niiden asiakaspalvelijoiden toimesta, joille tieto on oleellinen palvelun toimittamista varten)
- Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
- Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
- Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
- Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
- Tuotearvostelut
- Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
- Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet
- Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Koiratarha verkkokaupan kautta.

Henkilötietoja käytetään

- Asiakkuuden ylläpitämiseen
- Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
- Koiratarha -verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
- Asiakaskokemuksen parantamiseen
- Tilastollisiin tarkoituksiin
- Henkilökohtaisemman, kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
- Väärinkäytösten estämiseen
- Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietojasi säilytetään ja suojataan seuraavilla tavoilla:

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Tietoja käsitellään asiakkaan ja Koiratarha verkkokaupan väliseen asiakassuhteeseen perustuen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Koiratarha.com käyttää asiakkaidensa henkilötietoja asiakassuhteiden hallinnoimiseen ja omiin markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Mikäli asiakas ei halua tietojaan käytettävän markkinointitarkoituksiin, asiakkaan tulee lähettää siitä kirjallinen asiakaspalveluumme. Koiratarha.com ei luovuta asiakkaidensa henkilötietoja edelleen kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Henkilötiedot on talletettu Koiratarha sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän henkilökunnan jäsenillä tai muilla sen alla toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien vuoksi tarpeellista. 

Koiratarha verkkokaupalla voi olla lain vaatima velvoite toimittaa tietoja valtion viranomaisille (esimerkiksi poliisi, veroviranomainen). Ulkoisia maksupalveluntarjoajia käytettäessä henkilön tiedot siirtyvät käytettävän palveluntarjoajan käyttöön maksun suorittamiseksi. Kaikkia ostosopimuksen vaatimia toimintoja varten asiakastietoja käsittelee Koiratarhan henkilökunta.

Miten kauan tietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin palvelun tuottaminen tai lakisääteisten velvollisuuksien toteuttaminen vaatii. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Koiratarha verkkokaupan järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

- Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
- Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
- Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Millaisia oikeuksia sinulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

- Tietää, mitä tietoja sinusta säilytetään
- Pyytää tietojen korjausta, päivittämistä tai poistoa
- Peruuttaa suoramarkkinointi
- Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme sähköpostiyhteydenottoa, josta annamme mahdolliset lisäohjeet. 

Tietojen luovutus

Koiratarha ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille kuin sellaisissa tilanteissa, joissa se on ostotapahtuman toteuttamiseksi välttämätöntä. Tällaisia palveluntarjoajia ovat

- Maksupalveluntarjoajat
- Kuljetusliikkeet, DB Schenker.

Emme koskaan välitä, myy tai vaihda tietojasi markkinointitarkoituksiin Koiratarhaan liittymättömälle, ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle.

Evästeet

Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi käyttäjän tietojen säilytykseen, kun palvelussa siirrytään sivulta toiselle. Koiratarha -verkkokauppa käyttää evästeitä kaupan toiminnan takaamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä verkkokauppaamme, asiakas hyväksyy myös evästeiden käytön.

Statistiikka

Markkinoinnin kohdentamiseen käytetty statistiikka on anonymisoitua, eikä sitä voida kohdentaa tiettyyn kuluttajaan/asiakkaaseen. Google Analytics on Googlen analytiikkatyökalu, jota käytämme sivustojemme liikenteen seuraamiseen. 

Oikeus muutoksiin

Koiratarha pidättää oikeuden muutoksiin tietosuojaselosteessa.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Kaikissa yksityisyyteen, tähän selosteeseen tai tietojenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme info@koiratarha.com.